12. 10. 2011

Čistenie hub

Všetky huby treba dôkladne očistiť, ale mimoriadnu pozornosť si vyžadujú tie, ktoré majú členité alebo duté plodnice, ako napr. smrčky. Hlúbik aj klobúk huby treba poutierať kúskom jemnej tkaniny alebo kuchynským papierom. Handričku možno navlhčiť, aby ste odstránili aj prichytené nečistoty. Huby však neoplachujte pod vodovodom, lebo stratia vôňu.

Žiadne komentáre: